Hør mere om
Seneste indlæg
Tilmeld nyhedsbrev

Længe leve aldersdiversiteten


Ungdom er hot – eller not?

Ungdomsoprøret har blandt andet en skelsættende forandring på sin kappe: Et helt enormt fokus på ungdommen. Før var alder forbundet med autoritet, erfaring og status. Oprørets hyldest til friheden og alle mulighederne blev til en vild dyrkelse af ungdom. Den tog voldsomt fart op gennem 80´erne, og

90´erne, og i nullerne blev tallet på fødselsattesten afgørende for status, beskæftigelse og mange andre livsvilkår.

Fornuften sejrer

Heldigvis er mennesket igen ved at komme til fornuftigt. Kulturforskere begynder at registrere ændringer i vores syn på alder i disse år. Flere bliver ældre, lever længere med helbredet i behold. Nye livsperioder med hver deres nye muligheder dukker op. Otium er blevet et flydende begreb. For nogen aldrig aktuelt. Og erfaring, modenhed bliver stadig mere trendy. Synet på og fordommene om alder som noget negativt, er ikke bare blevet blødt op, men ved at ændre sig radikalt.

Mulighedsrummet udvides

I DR´s artikel ”Vores syn på aldring er under forandring” fra 2015 sætter modeforsker Else Skjold ord på, hvordan de nye vinde blæser i forhold til udseende:

”Jeg synes, at vi ser en bevægelse i retning af, at man mere vurderer sin alder selv. Så man kan godt være 25 og egentlig være 65 inde i hovedet og klæde sig som en 65-årig. Men kan også gøre det modsatte og dukke op som 65-årig og have neon sneakers på og være en senior hipster, uden at der bliver set skævt til det. Så det er ligesom, at mulighedsrummet er udvidet.”

Aldersdiversitet

Da det ikke længere er ungdomsoprørets normer, der begrænser, hvis der da er begrænsninger, må ansvaret nødvendigvis lægges et andet sted. Og ja, der er stadig dele af arbejdsmarkedet, der har et forstenet blik på fødselsattesten, som stadig er aldersforskrækkede. Men der er også flere og flere arbejdsgivere, der er begyndt at se og sætte pris på, hvad aldersdiversitet gør ved arbejdsplads, som har indset, at forskellighed gøder arbejdsklima og produktivitet.

Hvem er mytomanerne?

Men hvem er det så, der stædigt holder fast i myten om alder som en bom, der går ned dagen efter en bestemt fødselsdag og skiller muligheder fra ikke-flere-muligheder? Har vi, der er midaldrende og derover, selv en stor del af ansvaret? Som Else Skjold siger i artiklen, definerer vi i stigende grad os selv i alle aldre. Vi har således også selv et stigende ansvar for, om vi lader os begrænse af myten om at være for gammel til dette eller hint , eller om vi bare lader vores potentialer og lyster blomstre.

For gammel til – hvad?

Mange mennesker, der når skelsår og alder, er selv med til at holde fast i en negativ opfattelse af aldring og bidrager dermed til at fremme ikke kun deres egne, men mange aldersfællers begrænsninger som fx: Nu er vi for gamle til at gå i en bestemt slags tøj, have en særlig frisure, livsstil, aktivitet eller til at skifte job, blive skilt eller betræde helt nyt land.

Gyng-gang

Forståelse for alderens store potentiale stiger således - heldigvis, endelig, langt om længe. Men ingen bevægelse uden dens modsætning. Sådan er det nok: Gyng-gang, på-den ene-side-på den-anden. Også antallet af mennesker (..og yngre og yngre), der bruger både energi og mange penge på at modarbejde kroppens aldringstegn, stiger. Det er i dag en helt naturlig del af skønhedsplejen at bruge ungdomsfremmende knive og sprøjter, og jeg skal komme efter dig. Remediernes formål er udelukkende at forebygge og fjerne tegn på forfald – og alder. Der er ikke noget galt i at holde sig bedst muligt, se så skøn ud som muligt, være så fit og sund som muligt. Det er kun godt for alle. Men, for der er et stort ”men” tilknyttet denne adfærd.

Ud af spændetøjerne

Dette ”men” er også et ”pas-nu-på”. Velholdthed må ikke bliver en spændetrøje, der skal dække over usikkerhed ved livet. Det må ikke være angsten for alderdommen, der står ved roret og råber skældsord efter os, så vi tyr til foryngelseskurene. For den angst for at blive gammel er helt ubegrundet. Det viser alle undersøgelser. Livet bliver bare bedre og bedre med alderen (hvis helbredet og relationerne vel at mærke er i orden). Den negative fortælling om aldring, der danner grobund for angsten, har intet hold i virkeligheden. Og hverken kniv eller sprøjte kan fjerne angst.

Skønhed er mere en ungdom

Og hvad er skønheden i grunden? Er den det glatte ensartede? Personligt har vi i Modne Livsvalg altid fundet tegnene på forandring meget mere interessante end stilstanden. Livets gang, alle oplevelserne og erfaringen, tegnet i fine striber, dybe furer, de bløde kurver, det mindre perfekte. Moden, der sætter trends, har fundet de velholdte, aldrende modeller frem. Det gør modeindustrien, fordi vindene blæser den vej. De gamle modeller er skønne (…altså bortset fra, at de er født med lange ben og en god knoglestruktur) – netop fordi de ikke er glatte. Fordi de er noget mere end bare unge.

Det spændende "mere"

Så folks. Lad os komme i gang med at dyrke dette spændende ”mere”, som forskerne også registrerer som stigende tilfredshed, balance og indre ro.

Alder er fantastisk. Det modsatte er uundgåeligt.

Hej – hvad med dig?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv bidrager til en negativ eller en positiv fortælling om dig selv og den alder, du har. Ja, så kan du jo eventuelt svare ærligt på følgende to helt simple spørgsmål:

  • Lyver du om din alder?

  • Bliver du glad, når nogen tror, du er yngre, end du er?

….eller er du stolt af dit lange liv?

Lad os brede hele livet ud

I Modne Livsvalg beskæftiger vi os med kvalificerede livsvalg. Vigtige valg bygger både på selvindsigt og mod. Men vi tror på, at alle mennesker i alle aldre kan folde deres liv helt ud. Alle aldre har deres styrke. Alle aldre er den bedste alder, hvis vi fokuserer på mulighederne i stedet for begrænsningerne. Og det gælder i aldersklassen 0-100 år.

Artiklen på DR´s hjemmeside, som også indeholder små film om vores syn på alder, kan ses her: https://www.dr.dk/levnu/psykologi/vores-syn-paa-alder-er-under-forandring